Đội ngũ nhân sự

duocsinguyenthiphuonghoa

Giám đốc nhãn Ngọc Châu

Nguyễn Thị Phương Hoa

duocsinguyenthithuydung

Dược sĩ

Nguyễn Thị Thùy Dung

duocsinguyenxuandinh

Dược sĩ

Nguyễn Xuân Đình

duocsinguyenphuonglan

Dược sĩ

Nguyễn Thị Phương Lan

duocsivuthithutrang

Dược sĩ

Vũ Thị Thu Trang